Geschiedenis

Geschiedenis

Vanaf 1854 tot 1918

Andries Koek. Geboren in Nieuwkoop, op 7 januari 1834. Als handelaar in munitie en jachtbenodigdheden was hij in feite de grondlegger van de latere munitiehandel aan het Zuideinde van Nieuwkoop. Koek overleed op 12 december 1920.

Vanaf 1917 tot 1950

Willem van Dam. Geboren in Nieuwkoop, op 1 december 1889.
Hij was de schoonzoon van Andries Koek en bouwde diens eenmanszaak uit tot de latere Munitiehandel W. van Dam. Willem was tot in de wijde omtrek bekend als de man die er met zijn hondenkar op uit ging om munitie en vogelverschrikkers (rotjes) aan de man te brengen. Van Dam overleed op 23 december 1956. De foto dateert van 13 juni 1924.

Vanaf 1937 tot (1950) (1983)

De broers Martin en Kees van Dam. Beiden geboren in Nieuwkoop, op respectievelijk 16 november 1917 en 10 mei 1915. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werkten ze samen voor de munitiehandel van hun vader. Kees verdiende er echter een centje bij door voor zijn overbuurman Piet Tijsterman als melkboer langs de deuren te gaan. Voor en tijdens de oorlog leerden de broers echte armoede kennen. Hoe hard ze ook werkten, het bleef een hele toer om de kost bij elkaar te schrapen. Na de bevrijding kreeg het bedrijf van vader Willem een nieuwe naam; W. van Dam & Zn. Nu was het vooral aan Martin en Kees om met munitie en soms een enkel jachtgeweer te gaan venten. Uit deze periode stammen de destijds bekende Van Dam Patronen; het waren de jachtpatronen die door de broers zelf werden gevuld en geprepareerd.

Enkele jaren later verliet Kees van Dam het bedrijf. Het bleek te moeilijk om met de munitiehandel twee gezinnen te onderhouden. Kees vertrok naar Amsterdam, waar hij aan de Balistraat een bloeiende melkhandel begon. Hij overleed op 20 juni 1999, Martin overleed op 10 Oktober 2000.

Vanaf 1975 tot heden

Joep en Mark van Dam. Beiden geboren te Nieuwkoop in 1958 en 1966. In 1975 nam Joep de zaak over van vader Martin. In een oude ‘Mini’ bestelauto ging hij traditiegetrouw de baan op om zijn handel te slijten. Acht jaar later realiseerde Joep zich dat hij het simpelweg te druk had om én de weg op te gaan én op de zaak te zijn. Dus werd broer Mark aangetrokken om de ‘buitendienst’ op zich te nemen.

In die jaren werd duidelijk dat de toekomst van het bedrijf het niet meer van de jacht moest hebben en werd het accent geleidelijk verplaatst naar de schietsport. Eén en ander leidde uiteindelijk tot de bouw van een ondergrondse schietbaan aan het Zuideinde, waarvoor op 18 februari 1986 de eerste paal de grond in ging. De overgang van de handel in jachtbenodigdheden naar de schietsport bleek een schot in de roos te zijn. Want al snel werd duidelijk dat het pand aan het Zuideinde niet groot genoeg was voor alle activiteiten. Daarom werd wederom besloten tot nieuwbouw, deze keer op een industrieterrein aan de Transportweg in Nieuwkoop.

Op 16 februari 1997 werd door de gebroeders Martin en Kees van Dam de eerste paal geslagen voor wat inmiddels bekend staat als VDW Schietsportcentrum Nieuwkoop BV. 15 mei 2002, opening van “De Olm“, onderdeel van het Schietsportcentrum, 380 m2 gezelligheid voor als er wat te vieren is.

In februari 2018 weer een ingrijpende uitbreiding, ditmaal aan de Transportweg 19 te Nieuwkoop. Hier is nu gevestigd het Internationale Training en Simulatie Centre, alwaar geschoten wordt met simulatiemunitie. Dit pand is niet voor toegankelijk of bestemd voor particulieren.