Bedrijfsinfo

Bedrijfsinformatie

Naam: VDW BV.
Oprichting:
1e inschrijving:1884. (eenmanszaak)
2e inschrijving:1936. (Firma)
3e inschrijving:1976. (VOF)
4e inschrijving:1996. (BV)

Eigenaren

Joep en Mark van Dam

Handelsnamen

– Schietsportcentrum Nieuwkoop
– van Dam Wapenhandel
– De Olm Nieuwkoop
– VDW BV import/export
– Wapenhandel.eu
– AirsoftCentrum.eu
– Luchtdrukwapens.nl
– CheetahCenter.eu

Adres: Transportweg 21-23
Postcode: 2421 LT
Plaats: NIEUWKOOP
K.V.K.: 28010348
BTW nr: NL 805515902 B 01
Erkenning nr: 20060134620

Tel.: 0031 (0) 172 571275 (Schietsportcentrum)
E-mail: info@wapenhandel.eu

Websites

www.vdwschietsport.nl
www.wapenhandel.eu
www.deolm.nl
www.airsoftcentrum.eu
www.luchtdrukwapens.nl

Garantie bepalingen

Vuurwapens.

1 Jaar garantie na aankoop zowel op nieuw als gebruikt tenzij de fabrieksbepalingen anders zijn.
3 maanden ruil garantie na aankoop op gebruikte wapens boven de 250.00 euro
Op houtwerk alleen garantie als blijk dat het een fabrieksfout is.

Luchtwapens.

1 Jaar garantie na aankoop tenzij de fabrieksbepalingen anders zijn.
Op houtwerk alleen garantie als blijk dat het een fabrieksfout is.

Airsoft.

Garantie conform de fabrieksbepalingen; zie hiervoor de website van de fabrikant.

Reparatie.

Op vuur- en luchtwapens 3 maanden na hersteldatum cq datum faktuur VDW.

Termijn betaling. (Alleen bij vuurwapens)

Betaling in maandelijkse termijnen is mogelijk bij VDW BV in eigen beheer.
Aanbetaling wapen 25 % van de verkoop prijs bij afgifte optiebon.
Maandelijkse betaling van 100.00 euro tot maximaal 6 maanden.
Na zes maanden betaling van het eventuele restbedrag.

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: het collectief van webpagina’s die bereikbaar zijn middels de domeinnamen
zoals hierboven aangegeven. de
de uitgever: de bevoegde uitgever van de website;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruikmaken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of juist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden[3][/3]